Mixtape.

Algemene Voorwaarden voor Aankoop van Evenemententickets

Aankoop en Betaling:

Door het aanschaffen van een ticket stemt de koper in met de betalingsverplichting zoals vermeld tijdens het aankoopproces.
Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmogelijkheden op de website.

Toegangsbewijs

Het aangekochte ticket is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Toegang tot het evenement wordt alleen verleend op vertoon van een geldig toegangsbewijs, vergezeld van een geldig identiteitsbewijs.

Geen Retourmogelijkheid

Aangekochte tickets worden niet geruild, geretourneerd of vergoed, tenzij anders vermeld in de wet of specifiek aangegeven door de organisator.

Promotiemateriaal en Fotografie

De koper stemt ermee in dat foto’s en video’s tijdens het evenement gemaakt kunnen worden en voor promotionele doeleinden gebruikt kunnen worden door de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor om deze beelden te gebruiken zonder voorafgaande toestemming en zonder compensatie aan de betrokkenen.

Programmawijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om het programma, de locatie, de datum of andere aspecten van het evenement te wijzigen. In geval van wijzigingen zal de organisator redelijke inspanningen leveren om de koper op de hoogte te stellen.

Aansprakelijkheid

De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, letsel of diefstal die tijdens het evenement kan optreden.

Overmacht

In geval van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, terrorisme, of andere onvoorziene omstandigheden, is de organisator niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en kan het evenement worden geannuleerd of uitgesteld zonder recht op restitutie.

Overige Voorwaarden

Door het kopen van een ticket stemt de koper in met eventuele aanvullende voorwaarden of regels die door de organisator worden opgesteld voor het evenement.

Toepasselijk Recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de organisator gevestigd is.

Door het voltooien van de aankoop bevestigt de koper de algemene voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.